اصول اخلاقی انتشار مقاله

پژوهشنامه از اصول کمیته اخلاق انتشارات (Committee on Publication Ethics: COPE)  پیروی می‌کند. علاوه بر این موظف است که از سامانه همانندجو برای جلوگیری از نشر تکراری و سرقت علمی استفاده کند. به این ترتیب، لازم است پدیدآوران پس از دریافت پذیرش اولیه (تأیید هیئت تحریریه)، گواهی اصالت محتوای اثر را از سامانه همانندجو دریافت و به نشریه ارسال کنند.