نویسنده = فرامرز سهیلی
قابلیّت اثرگذاری پژوهش‌های فزاینده ایران بر توسعه کشور

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 25-52

10.35050/JIPM010.2017.002

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 631-660

10.35050/JIPM010.2017.032

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص‌های توسعه‌ی ایران

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 319-347

10.35050/JIPM010.2017.044

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 25-50

10.35050/JIPM010.2016.018

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه


تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 191-210

10.35050/JIPM010.2013.008

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج‌پهلو


تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی

دوره 28، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 879-916

10.35050/JIPM010.2013.015

فرامرز سهیلی؛ راضیه زاهدی؛ مریم ملکی؛ فرشید دانش


وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی