کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
مقایسه رابط کاربر وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به روش تحلیل محتوا

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 519-550

10.35050/JIPM010.2017.052

غلامعباس موسوی؛ زهرا میدانی؛ سمیه نادی راوندی؛ خدیجه کیانی هرچگانی


مطالعه جنبه‌های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب: متن پژوهی و ترسیم نقشه علمی

دوره 31، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 953-979

10.35050/JIPM010.2016.033

مرضیه یاری زنگنه؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوایجی