ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی مقالات منتشر‌شده در سالهای 2005 تا 2008 در 4 مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی امرالد انجام شد. براساس نتایج حاصل، در بررسی اولیه از 2886 یو.آر.ال استناد‌شده، 1858 یو.آر.ال (64 درصد) قابل دسترس و 1028 یو.آر.ال (36 درصد) غیر‌قابل دسترس بوده است که با استفاده از مرورگر اینترنتی اینترنت اکسپلورر، آرشیو اینترنتی و موتور جستجوی گوگل، استنادهای غیر‌قابل دسترس از 36 درصد به 5 درصد کاهش یافت. دسترس‌پذیری یو.آر.ال‌ها نیز نشان داد که 60 درصد استنادهای اینترنتی در یو.آر.ال استناد‌شده قابل دسترسی‌اند و در بین پیامهای خطا، خطای فایل با 61 درصد بیشترین پیغام خطا بود. توزیع یو.آر.ال‌ها نشان داد که دامنه‌های .net و .gov در مقایسه با دامنه‌های .edu، .org و .com ثبات و ماندگاری بیشتری دارند و میانگین استناد اینترنتی برای هر مقاله 8/4 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Accessibility in Four Library and Information Sciences Journals: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Ali Sadatmoosavi
  • Oranus Tajedini
  • Hadi Sharif Moghadam
چکیده [English]

The present study targets the rate of accessibility and decay of internet citations for the articles published in four LIS journals available through Emerald database for the 2005-2008 period. The findings indicated that of the 2886 URL cited, 1858 (64%) were accessible while the rest were inaccessible. Using Internet Explorer, Internet Archive and Google, the inaccessible citations were reduced to 5%. URL accessibility demonstrated that 60% of the internet based citations are accessible through the URL cited. Among the error messages received, file error represented the highest (61%). URL distribution showed that the. net and. gov domains are more enduring and persistant when compared with. edu,. org and. com domains. The average internet citation for each article was 4.8.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation
  • citation analysis
  • Internet citation
  • LIS journals
  • Emerald Database