معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشگاه تهران

چکیده

کتابهای الکترونیکی ویژگیهای متنوعی دارند که هر یک از این ویژگیها می‌تواند در افزایش قابلیت کاربرپسندی و جذب کاربران بیشتر، مؤثر واقع گردد. کاربران و کتابداران به منظور انتخاب کتاب الکترونیکی متناسب با نیازها، باید معیارهایی را در نظر گیرند تا بتوانند متناسب با نیاز و حوزه موضوعی،کتاب الکترونیکی مناسبی را تهیه نمایند. هدف این پژوهش ارائه معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی از دو دیدگاه (کاربران و کتابخانه‌ها) و با دو رویکرد، یعنی در نظر گرفتن ویژگیهای محیط الکترونیکی و نیز باقی‌ماندن ویژگیهای مطلوب محیط چاپی در کتاب الکترونیکی است. با بررسی منابعی که در حوزه کتابهای الکترونیکی تألیف شده بودند، در مجموع 15 معیار با 101 مؤلفه به منظور ارزیابی کتاب الکترونیکی مناسب برای کاربران و کتابخانه‌ها به‌طور مشترک و 4 معیار با 24 مؤلفه به‌صورت اخص و فقط برای کتابخانه‌ها و کتابداران مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ebook Evaluation Criteria: A Proposed Checklist

نویسندگان [English]

  • Amir Ghaebi
  • Mansour Tajdaran 1
  • Sepideh Fahimifar 2
چکیده [English]

E-books embody diverse features, each of which could contribute towards increasing their user-agreeability and attracting more users. In order to select an Ebook best suited to their needs, both users and librarians consider a set of criteria. The present study aims at providing the evaluation criteria from the standpoint of both the users and librarys by employing two approaches, i.e. through considering the characteristics of the electronic environment, and also maintaining the desired features of the printed media in E-books. By reviewing the resources published in the field of E-books, 15 criteria along with 101 components have been collectively discussed for evaluation of the suitable E-book for users and libraries. Four criteria with 24 components have been solely devised for libraries and librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-books
  • Assessment Criteria
  • Benefits of E-books
  • E-book features
  • E-book users