برگزاری کارگاههای آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی: ضرورت، اصول و روشها

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در متون تخصّصی کتابداری و اطلاع‌رسانی، در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع سواد اطلاعاتی درکتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر حاکمیت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی سخن‌ها به میان آمده است. با وجود این، کمتر مقاله یا نوشته‌ای را می‌توان یافت که به کمّ و کیف و نحوه اجرای این موضوع نظر افکنده و راهکاری برای آن ارائه کرده باشد. راهکاری که نوشته حاضر بر آن تأکید دارد، برگزاری جلسات آموزش سواد اطلاعاتی در قالب کارگاههای کارامد است. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح دلایل ضرورت پرداختن به کارگاههای آموزشی در ارتقا مهارتهای سواد اطلاعاتی، مهم‌ترین اصول و مراحل برگزاری اینگونه کارگاهها را به شکل گام به گام معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting up Information Literacy Workshops in School Libraries: Imperatives, Principles and Methods

نویسنده [English]

  • Reza Mokhtarpour
چکیده [English]

While many professional literature have talked at length about the importance of dealing with information literacy in school libraries in ICT dominated era, but few have dealt with the nature and mode of implementation nor offered a road map. The strategy emphasized in this paper is to hold information literacy sessions through effective workshops. While explaining the reasons behind such workshops being essential in enhancing information literacy skills, the most important principles and stages for setting up of such workshops are offered in a step-by-step manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • Information literacy
  • School libraries