بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های جهانگردی در ایران

نویسنده

چکیده

جهانگردی به مثابه رشته‌ای علمی، دارای سابقه کوتاه دانشگاهی درایران می‌باشد. کارکرد دانشگاه‌ها در زمینه جهانگردی به دو بخش مشخص آموزشی (تربیت نیروی ماهر و متخصص) و پژوهشی (انجام طرح‌‌های تحقیقاتی و انجام پایان‌نامه) بخش‌پذیر است. اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها، محققان را بر آن می‌دارد تا به بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی درحوزه جهانگردی بپردازند. هدف اساسی مقاله حاضر، بررسی گرایش‌های پژوهشی درتحقیقات جهانگردی ایران است که به تحلیل محتوای 155 پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سال‌های 85-1344خواهد پرداخت. داده‌های پژوهش با مراجعه به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) استخراج و جمع‌آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری از برنامه «Spss» در محیط ویندوز و روش‌های آماری شامل تحلیل توصیفی (یک متغیره و دو متغیره) استفاده گردید. متغیرهای مستقل پژوهش شامل جنس، تعداد صفحات، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه و زمان دفاع از پایان‌نامه می‌باشند. گرایش‌های پژوهشی جهانگردی به عنوان متغیر وابسته درنظر بوده که درقالب 22 موضوع فرعی و 11 گرایش (موضوع) اصلی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج نهایی پژوهش بیانگر آن است که بیشترین گرایش‌های پژوهشی در تحقیقات جهانگردی در ایران، به چهار موضوع اختصاص داشته است: مجموعه و مجتمع‌های جهانگردی، توسعه جهانگردی، ابعاد و اثرات اقتصادی جهانگردی و برنامه‌ریزی جهانگردی. کمترین و بیشترین تحقیقات جهانگردی درایران، به ترتیب مربوط به دوران دفاع مقدس (2درصد) و سال‌های 1376 تاکنون می‌باشد (67درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Iranian

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki
چکیده [English]

  As an academic discipline, Tourism has a relatively short history in Iran. Academic institutions contribution to tourism is divided into two distinct area: Human resource development, and research ( as reflected by projects and dissertations). The importance of the research functions o the academic institutions gives incentive to researchers to study and analyze the content of dissertations on tourism. The principle aim of the present article is to review the research trends in Tourism in Iran. Content analysis was carried out on 155 dissertations produced between 1965 and 2006. Data for the research was collected by accessing Irandoc database. SPSS was used for statistical analysis. Descriptive single variable and dual variable analysis was employed. Independent variables included gender, number of pages, field of study, type of academic institution and the date the dissertation was defended. Research trends in tourism were the dependant variable classified into 22 sub categories and 11 categories. Research findings demonstrate that most of the research trends in tourism in Iran are confined to four subjects: Tourist complexes, Development of Tourism, Economic impact of Tourism and Tourism Planning. Least and most researches on Tourism was carried out during the period of Holy Defense (2%) and 1997 onwards (67%) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Development of Tourism
  • Country-side tourism
  • Urban Tourism