کتاب‌های الکترونیکی از دیدگاه متخصصان اطلاع‌رسانی شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران

نویسندگان

چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی به دلیل نیاز فزاینده به منابع اطلاعاتی روزآمد با مسأله فراهم‌آوری، سازماندهی، دسترس پذیر نمودن منابع (اعم از چاپی و الکترونیکی) مواجه هستند. از این رو پژوهش درباره فواید و مشکلات فراهم‌آوری منابع الکترونیکی و هم‌چنین بررسی ویژگی‌ها و کاستی‌های کتاب‌های الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری‌ داده‌ها، پرسشنامه و مصاحبه است. نمونه آماری مورد مطالعه، متشکل از 60 نفر کتابدار دانشگاهی شاغل در شش دانشگاه شهر تهران است. بر اساس نتایج این پژوهش، درنظر کتابداران، قابلیت چند رسانه‌ای مهم‌ترین عامل در افزایش تمایل کاربران و اشغال فضای کم به ویژه برای کتاب‌های چند جلدی و مرجع، آسانی انتخاب، امانت کتاب به صورت هم‌زمان و غیره به ترتیب از مهم‌ترین عوامل تمایل کتابداران نسبت به کتاب‌های الکترونیکی است. یافته‌ها نشان می‌دهند، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نبود فهرست همگانی در زمینه کتاب‌های الکترونیکی، پایین بودن سطح آشنایی کاربران، نفوذگرهای موجود و عواملی نظیر خستگی چشم هنگام مطالعه این کتاب‌ها و غیره از جمله مشکلات مربوط به این کتاب‌ها در نظر کتابداران دانشگاهی مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ebooks from the standpoint of information professionals working at Central libraries of Universities in Metropolitan Tehra

نویسندگان [English]

  • Sepideh Fahimifar
  • Amir Gaebi
چکیده [English]

Due to their growing need for up-to-date information resources, academic libraries are faced with the issue of acquisition, organization and accessibility of both printed and electronic resources. Thus it is important to investigate the advantages and downsides of acquisition of electronic resources, especially the issues involving electronic books. A survey was carried out using questionnaire and interview as data collection tools. 60 academic librarians working at six universities in metropolitan Tehran were chosen. The study demonstrated that from librarians’ standpoint, the multimedia capability is the most important factor in increasing user interest. Meanwhile, low shelve space requirement especially for multi-volume and reference works, ease of selection, and simultaneous lending are among the most important factors fostering librarian interest in Ebooks. Findings indicate that hardware and software issues, lack of public catalog on ebooks, low level of user familiarity, hackers and even eye-fatigue when reading… are some of the problems associated with ebooks as perceived by the academic librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Books
  • academic librarians
  • information specialists