کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان

نویسندگان

چکیده

پدیده فراگیری الکترونیکی، به‌عنوان یکی از جنبه‌های کاربرد فناوری اطلاعات‌ در سازمان‌ها، دارای ویژگی‌هایی است که توجه سازمان‌ها را به خود جلب کرده است. ویژگی‌های برجسته فراگیری الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جریان تغییرات در سازمان را به سمت مورد نظر هدایت کرده و گونه‌ای آموزش مستمر را در سازمان پدید آورند. این مقاله، با تشریح ویژگی‌های فراگیری الکترونیکی، کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و جایگاه آن در خط‌مشی‌های سازمان، چالش‌های پیش روی استفاده از فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

E-learning Application within Organizations

نویسندگان [English]

  • Hamid Kazemi
  • Mahmood Babaei
چکیده [English]

As one of the potential ICT application areas within organizations, E-learning has come within the sights of organizations for its plethora of possibilities. The most significant feature is that by using leading edge ICT, e-learning helps organizations to chart the changes and create a kind of continued educatin within the corporate environment. The present study studies the challanges facing organizational elearning particularly with respect to its characteristics, application and its role within corporate strategies.