نگرشی بر درگاه‌های فراگیری الکترونیکی

نویسنده

چکیده

درگاه‌ها، که عمری به قدمت تقریبی ده سال دارند، در تمامی‌ حوزه‌های خدمات الکترونیکی گسترش یافته‌اند که فراگیری الکترونیکی نیز یکی از این خدمات است. این درگاه‌ها با قابلیت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کارآمدی که دارند، توانایی جامه عمل پوشانیدن به مفاهیم نوین فراگیری چون سازنده‌‌گرایی، فراگیری فعال و مشارکتی را دارا هستند. در این مقاله سعی می‌شود آخرین تجارب، نظریات و مفاهیم در باب درگاه‌های آموزش الکترونیکی مطرح و نکات و مراحلی که باید در طراحی چنین درگاه‌هایی مورد توجه واقع شوند بیان‌ و وضعیت ایران و جهان در این زمینه بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A View On Electronic Learning Portals

نویسنده [English]

  • Rasool Zavaraqi
چکیده [English]

Portals are less than a decade old. They have come to cover are areas of electronic services, including electronic learning. With their efficient communication and information capabilities, these portals are capable of realizing novel learning concepts such as structuralism, active and cooperative learning. The present paper endeavors to discuss the latest understanding, theories and concepts regarding E-learning portals and to review the issues and steps that should be considered in designing such portals. Status of such portals in Iran and throughout the world would be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Portals
  • Electronic Learning
  • Educational Portals