مهندسی معکوس در کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

برای تولید یک محصول جدید، دو شیوه اصلی وجود دارد که عبارتند از: مهندسی مستقیم و مهندسی معکوس. در مهندسی مستقیم هدف، تولید محصولی است که نیاز به آن احساس می شود و هیچ طرح از قبل آماده‌ای از آن محصول وجود ندارد و باید تمامی فرآیندهای تولید از پایه آغاز شوند. در مهندسی معکوس هدف، تولید محصولی جدید با استفاده از محصولی است که پیش از آن تولید شده است. تفاوت مهندسی معکوس با نسخه برداری از محصولات در این است که در مهندسی معکوس، محصولی جدید تولید می شود و تنها از محصول اولیه به عنوان الگو و برای صرفه جویی در سرمایه ها (اعم از مالی، زمانی و نیروی انسانی) و زمان استفاده می شود. بر اساس آموزه های تفکر استعاری، استفاده از روش های آزمایش شده حوزه ای از علوم برای رفع مشکلات حوزه های دیگر، شیوه ای مرسوم و معقول است که باعث صرفه جویی و افزایش بهره وری می شود. در کتابداری و اطلاع رسانی با بسیاری از مسائل سروکار داریم که به مدد راهکارهای پاسخ گرفته در حوزه های دیگر مانند راهکارهای مهندسی معکوس، ارائه راه حل های جدید و مناسب برای آنها امکان پذیر خواهد شد. در این نوشته، ضمن معرفی و تبیین مهندسی معکوس، به برخی مصادیق و کاربردهای آن در فعالیت های کتابداری و اطلاع رسانی اشاره شده است. کاربردهای مهندسی معکوس در سازماندهی اطلاعات، خدمات مرجع، نرم افزارهای رایانه ای، پایگاه های اطلاعاتی و مطالعات رفتار اطلاع یابی توضیح داده شده و مزایای استفاده از آن نیز تبیین شده است. به‌کارگیری مهندسی معکوس در فعالیت های کتابداری و اطلاع رسانی، به علت استفاده ایده های نابِی که از پیش خلق شده و ترکیب و تلفیق آنها، باعث صرفه جویی فراوان در وقت و سرمایه ها شده و طرح های خلاقانه نوینی را پدید می آورد که نتیجه آن خدمات بهتر و رضایت استفاده کنندگان از خدمات خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reverse Engineering in Library and Information Science

نویسنده [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini
چکیده [English]

To develop a product there are two main approaches: Direct Engineering, or Reverse Engineering. In direct engineering, the aim is to manufacture a product that is felt needed, for which there are no prior design plan. All production processes must be started from scratch. In reverse engineering, however, the aim is to manufacture a new product using a product that has already been manufactured. The initial product is used as a template to save on investment and time. Since it eliminates many difficult, costly and time consuming production processes, reverse engineering has come to be acknowledged as an appropriate method for product manufacturing. Based on the teachings of allegorical thinking, using tried methods within a field of science to solve problems in other fields, is an common and reasonable approach leading to economy and increased productivity. In library and information science we are confronted with large body of issues that could be possibly solved in a novel and appropriate manner with the help of well-tried approaches such as reverse engineering. The present paper while introducing and outlining reverse engineering, would indicate some of the examples and applications in library and information science activities. Application of reverse engineering in information organization, reference services, computer software, databases and information seeking behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse Engineering
  • information organization
  • computer reverse engineering
  • reference services
  • allegorical thinking
  • Information seeking behavior