تولید علم متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در پایگاه اطلاعاتی امرالد

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با بهره‌گیری از شیوه کتابسنجی به مطالعه وضعیت جاری، رشد و توسعه تولیدات علمی متخصصان ایرانی در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از نخستین شماره مجلات مرتبط در پایگاه اطلاعاتی امرالد، تا ژوئن‌ سال 2007 پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای مشتمل بر 39 مدرک از 28 مؤلف ایرانی در مجلات یاد شده به چاپ رسیده‌اند. نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد که گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با 12 مدرک در صدر قرار دارد. مردان مشارکتی 80 درصدی در تولید علم داشته‌اند و زنان تنها سهمی 20 درصدی را به خود اختصاص دادند. همچنین سال‌های اوج تولید علم متخصصان کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایرانی در محدوده سال‌های 2004 الی 2006 می‌باشد. پراکندگی جغرافیایی نشان می‌دهد که متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان تهران با مشارکت در تولید 16 مدرک، بیشترین فعالیت را در تولید علم داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific output of Library and Information Science Professionals of Iran in Emerald Database

نویسندگان [English]

  • Noorollah Karami
  • Rahim Alijani
چکیده [English]

Utilizing bibliometric method, the present study investigates the status, growth and development of scientific output of Iranian Library and Information Science Professionals in LIS journals covered in Emerald Database up until June 2007. A total of 39 articles by 28 authors were identified. The study showed that the LIS group at Shahid Chamran University of Ahwaz takes the institutional lead with 12 documents. Men’s contribution to scientific output had been 80%. The scientific output peaks within 2004-2006 period. National distribution shows that with 16 articles, LIS professionals in Tehran had the highest contribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • Emerald
  • Bibliometrics
  • scientific output