بررسی نظرات مسئولان واحد اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در مورد خدمات شرکت رزسیستم

نویسنده

چکیده

  روش پژوهش پیمایشی ـ توصیفی است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه حضوری پژوهشگر به مسئولان بخش سفارش و اطلاع‌رسانی 15 دانشگاه دولتی شهر تهران انجام گرفته است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که کل ‌جامعه مورد پژوهش از خدمات و مجموعه پایگاه‌ها و نشریات الکترونیکی شرکت رزسیستم و نسیم ایمان بهره می‌برند و همگی در خرید کنسرسیومی، مشترک می‌باشند. در مجموع میانگین کلی 78/1 [i] در ارزیابی خدمات شرکت رزسیستم و به‌طور متوسط 77/1 برای خدمات شرکت نسیم ایمان، رضایت نسبی جامعه پژوهش از خدمات هر دو شرکت را نشان ‌می‌دهد. از علل اصلی نارضایتی دانشگاه‌ها از شرکت رزسیستم و نسیم ایمان، افزایش بی‌رویه هزینه اشتراک ‌منابع ‌الکترونیکی به‌صورت سالانه و عدم تعهد کامل به قراردادهای میان شرکت و دانشگاه‌ها عنوان شده است. برای رفع این مشکلات لازم است در مرحله نخست شرکت‌ها خط‌مشی مناسبی برای ارائه خدمات متناسب با نیاز دانشگاه‌ها تهیه نمایند. ارائه این خدمات، باید در جهت رسیدگی و برطرف کردن نیاز آنها به شرط عرضه خدمات با تعرفه‌های مناسب باشد. در مرحله دوم مسئولان مربوط می‌بایست شرایط حضور کارگزاران دیگری را در عرصه رقابت فراهم نمایند، یا زمینه را برای برقراری ارتباط مستقیم دانشگاه‌ها در قالب خرید کنسرسیومی با ناشرین خارجی فراهم کنند.   1 . با در‌نظر گرفتن ارزش عددی 1 تا 3 برای گزینه‌های مربوط به سؤالات ارزیابی ، میزان رضایت جامعه پژوهش با توجه به میانگین به‌دست آمده مشخص گردید. به‌منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش، مجموع میانگین‌های سؤالات مربوط به هم با هم جمع و تقسیم به تعداد سؤالات گردیده است تا میانگین کلی برای به‌دست آمدن نتیجه کلی از سؤالات پژوهش نیز به‌دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opinion Poll of Information Unit managers of Central Libraries of Government Universities within Metro-Tehran regarding Services offered by Rose System and Nasim Iman

نویسنده [English]

  • Zahra Rahimi
چکیده [English]

Using a descriptive survey methodology, the data was collected using a questionnaire and calling on the Information and Acquision unit managers in 15 government universities in metro-Tehran. Findings indicate that the population studied utilize the services, databases and e-journals offered by both rose system and nasim iman. Furthermore they are all partake in consortium purchases. Average means for Rose system was 1.78 and for Nasim Iman was 1.77 indicating relative satisfaction with services. Among the principle reasons for dissatisfaction were irregular increase of annual subscription fees to electronic resources, and failure to fully uphold the terms of contracts between these companies and the universities. To resolve these issues, the companies need first to draft a suitable policy for offering services fitting the needs of universities. These services should be offered at reasonable price. Secondly the relevant powers-that-be must facilitate the entry of third party agents into the competition or alternatively lay in the grounds to the universities to directly engage in consortium purchase from foreign publishers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rose System. Nassim Iman
  • Information Brokers
  • Electronic Resources
  • Electronic Databases