ربط و مفهوم آن در بازیابی اطلاعات

نویسنده

چکیده

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط، زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است. هرچند ربط امری نسبی به نظر می‌ر‌سد تلاش برای افزایش آن، یعنی تطابق بین کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی همچنان ادامه دارد. با وجود اهمیت مفهوم ربط هنوز هم تعریف، ماهیت و ابعاد آن از سوی صاحب‌نظران به گونه‌های متفاوتی تفسیر و تأویل می‌گردد و دلیل آن است که ربط از اساس دارای ماهیتی پویا، پیچیده و چند‌بعدی است. مقاله حاضر بر آن است که مفهوم ربط را در نظام‌های بازیابی اطلاعات شرح دهد و ویژگی‌های عام آن را باز نمایاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relevancy As a Concept in Information Retrieval

نویسنده [English]

  • Marzieh Khaloei
چکیده [English]

Retrieval of relevant information is the goal of designing an information storage and retrieval system. Relevancy is the cornerstone for design and evaluation of such system. Effort to increase relevancy, i.e. matching user query with response of retrieval systems continues on. In spite of the importance of the relevancy concept, its very definition, nature and dimensions is subject of different interpretation by authorities in the field. The reason is that the very nature of relevancy in essentially dynamic, complex and multi-dimensional. The present article attempt to describe the concept of relevancy in information retrieval systems and represent its general characterestics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relevancy
  • information retrieval