بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل‌نت

نویسنده

چکیده

در این مقاله، نقش بازاریابی خدمات کتابخانه در جذب نسل جدید کاربران بررسی می‌شود. بررسی مروری متون و منابعی که به کاربردپذیری خدمات کتابخانه‌ها پرداخته‌اند، حاکی از این است که هرچند کتابخانه‌ها دیگر امتیاز انحصار منابع اطلاعاتی را در اختیار ندارند، با این همه باید به ارائه خدمات ارزش افزوده خود بپردازند. بنابراین می‌توانند اصول کلاسیک بازاریابی را برای جذب نسل‌های جدید کاربران و ارائه خدمات بهتر به آنها به‌کار گیرند. این مقاله، سپس با درک کاربران و «بافت‌های» آنها، راهبردهای ارزشی‌ را برای بازاریابی کتابداران و منابع کتابخانه‌ای پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing library services to the Net Generation

نویسنده [English]

  • Nadia Haji azizi
چکیده [English]

This paper aims to examine the role of marketing to new generations of library users. The paper reviews classical marketing texts and current user studies for applicability to library service. The paper finds that libraries can apply classic marketing principles to attract and better serve new generations of users. Although libraries no longer have a monopoly on information sources, libraries do offer value-added services. By understanding the users and their contexts, the paper proposes various strategies of value to market librarians and library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information services
  • libraries
  • Marketing strategy
  • students
  • universities