بررسی دیدگاه و نظرات کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

نظر به اهمیت و کاربرد گسترده شبکه‌های بی‌سیم در محیط‌های دانشگاهی در کشورهای پیشرفته و استفاده از آن در خدمات کتابخانه‌ای، بهره‌گیری از این فناوری در کتابخانه‌های دانشگاهی کشور احساس می‌شود. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، با هدف معرفی شبکه‌های بی‌سیم، به بررسی دیدگاه و نظرات کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، در به‌کارگیری از این شبکه‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخت. یافته‌های تحقیق نشان داد که کتابداران تمایل زیادی به استفاده از شبکه‌های بی‌سیم در امر خدمات کتابخانه‌ای نظیر سیاهه‌برداری و قفسه‌خوانی و دسترسی به فهرست عمومی پیوسته دارند و گستردگی پوشش وسیع شبکه در کل محیط کتابخانه را خواستار شدند. در حالی‌که اعضای هیئت علمی، ضرورت استفاده بیشتر از این شبکه‌ها در کل محیط دانشگاه و دسترسی به منابع کتابخانه‌ای از خارج از محیط کتابخانه را خواستار شدند. درکل، با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان گفت که هر چند استفاده از شبکه‌های بی‌سیم در کتابخانه‌ها پدیده‌ای تازه و نو ظهور می‌باشد و هنوز در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و ناشناخته مانده است، تمایل کتابداران، پژوهشگران و اساتید به استفاده و کاربرد آن در محیط‌های دانشگاهی زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Attitudes and Views of the Librarians and Faculty members of Shiraz University over deploying Wi-Fi in Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Jafar Mehrad
  • Farbod Kamgar
چکیده [English]

Given the importance and wide scope of Wi-Fi applications within academic environs in developed countries and its use in library services, its utilization within academic libraries in Iran is felt. While presenting Wi-Fi networks, the present study employed a survey of librarians and faculty members in Shiraz University to investigate their the outlook and viewpoints regarding the deployment of such networks in academic libraries. Findings demonstrated that librarians are very inclined to use Wi-Fi in library services such as listing, shelf-reading and OPAC and demand comprehensive network coverage throughout the entire library spaces. Meanwhile, faculty members expressed the necessity of increasing use of such networks all over the campus and remote access to library resources. Generally given the outcome of the present investigation, although Wi-Fi application in libraries is a novel and emerging phenomenon yet to catch on in Iran, librarians, researchers and professors are very keen about its use and application within academic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wi-Fi networks
  • Academic Libraries
  • Faculty
  • Librarians
  • Notebook computers
  • Hand-held computers
  • library resources and services
  • Shiraz University