یازسنجی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. در این پژوهش، تعداد 490 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شده و داده‌های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که از بین منابع رسمی کسب اطلاعات به ترتیب، کتاب، پایان‌نامه، نشریات تخصصی و گزارش‌های تحقیقی بیشترین میزان استفاده را دارند. از طرف دیگر میزان استفاده از منابع مهمی چون چکیده نامه‌ها و نمایه نامه‌ها در حد بسیار پایینی است. از بـُعد استفاده از منابع الکترونیکی نیز، داده‌ها نشان می‌دهند که استفاده از اینترنت درصد بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، اما در میان استفاده‌های مختلف از اینترنت، شبکه‌های علمی چون «رزنت» و «دانشیار» که دارای پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و تخصصی هستند، بسیار اندک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پایان نتایج پژوهش مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Need Assessment of students at faculty of Management and Accounting of Allameh Tabatabaie University and the Role of Library in Addressing those Needs

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi
  • Alihossein Noorafroz
چکیده [English]

The present study examines the information needs of the students at faculty of management and accounting at Allameh tabatabaie University. A survey method was employed in which 490 questionnaires was distributed. Data analysis indicated that among formal sources of information, book, dissertation, specialist journals and research reports have the highest usage respectively. On the other hand important resources such as abstracts and indexes are very under-utilized. Among Electronic Resources, internet had the highest percentage of usage. Yet scientific networks containing scientific and specialist databases such as the Rosnet and Daneshyar are seldom used. Following a detailed analysis of the outcome, some suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Needs Assessment
  • Primary and Secondary Information Resource
  • Internet
  • Allameh Tabatabaie
  • MBA Students