لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین

نویسندگان

چکیده

 این مقاله بر آن است تا به نقش مدیریت دانش در سازمان‌‌‌‌‌‌ها، به‌ویژه کتابخانه‌ها، و تأثیر آن در بهبود روند کاری آنها بپردازد. هدف اصلی از مدیریت دانش در یک سازمان تبدیل دانش ضمنی کارکنان، به‌عنوان منبعی مهم در تصمیم‌گیری و اقدام عملی، به دانش صریح و مدون برای رسیدن به اهداف آن است. به هر میزان که میان توانایی‌ها، درک، قوه شناخت و اطلاعات انسان ارتباط نزدیک‌تری برقرار شود، می‌توان به تولید دانش اثربخش‌تر و کاربردی‌تر امیدوار بود. امروزه سازمان‌ها نباید تنها منبع مالی را سرمایه‌های خود بدانند بلکه دانش کارکنان یک سازمان، از مهم‌ترین سرمایه‌های آن به‌شمار می‌آید که انتظار می‌رود مدیریت یک سازمان به‌نحو شایسته و مطلوبی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

عنوان مقاله [English]

The Need to Employ Knowledge Management to Boost the Quality of Services in Modern Organization, Especially Libraries

نویسندگان [English]

  • Faezeh Farhoodi
  • Fariborz Doroudi
چکیده [English]

The present paper deals with the role of played by knowledge management in organizations and its impact on their improved operations, including libraries. The KM mission within an organization is to transform the tacit knowledge of employees into an important source for decision making as well as proactive documentation of explicit knowledge for achieving organizational goals. The closer man’s abilities, understanding, cognition and information are matched, the more one could be optimistic about generation of a more effective and applied knowledge. Nowadays organizations should not solely consider their financial holdings as their assets, rather the collective knowledge of those employed within an organizations are one of its most important asset on which the management must duly invest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management effectiveness
  • organizational knowledge
  • libraries