مجله‌های دسترسی آزاد با نگاهی به مجله‌های

نویسنده

چکیده

مجله‌ها به دلیل تنوع و اشاعه سریع اطلاعات، در مقایسه با دیگر محمل‌های اطلاعاتی، مخاطبان بیشتری دارند. اما امروزه پیدایش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، مانند اینترنت و وب بر جذابیت و رونق مجله‌ها، به‌ویژه مجله‌های دسترسی آزاد افزوده است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد ابتدا به جنبش دسترسی آزاد، که زمینه‌ساز ظهور مجله‌های دسترسی آزاد بوده، بپردازد. سپس ضمن معرفی شیوه‌های دسترسی آزاد، ویژگی‌ها و تعاریف این نوع از مجله‌ها را ارائه نماید. در ادامه تقسیم‌بندی مجله‌های دسترسی آزاد همراه با مزایای آنها آمده است. راه‌های تأمین هزینـه و راهنمای مجله‌های دسترسی آزاد از دیگر مواردی است که در مقاله حاضر بدان پرداخته خواهد شد. در نهایت، مجله‌های دسترسی آزاد موجود در ISI و مجله‌های دسترسی آزاد در 20 کشور برتر تولیدکننده علم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Access Journals with a view of journals covered in ISI

نویسنده [English]

  • Mohammad Karim Saberi
چکیده [English]

Due to diversity and quick dissemination of information, journals have a higher number of audience when compared with other information carriers. Nevertheless with the emerging new information technologies have contributed to the appeal and thriving of journals, Open Access Journals in particular. The present paper intends initially to discuss the open access movement that gave rise to the emergence of open access journals. It would then introduce modes of open access as well as the characteristics and definitions associated with OAJ. This would be followed up by a classification of OAJ along with their advantages. Means for financing such journals as well as directory of open access journals would be also discussed. Finally, the OAJ covered by ISI as well as those published by the top 20 countries who lead science production are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web
  • Open access
  • Scholarly Journals. ISI
  • scientific output