مسیریاب کتابخانه‌های آموزشگاهی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از پایگاه‌های مهم ارائه خدمات مرجع، کتابخانه های آموزشگاهی هستند. مجموعه مهارت های لازم برای استفاده از منابع اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی نامیده شده است. وقتی درباره سواد اطلاعاتی و راه های ارتقای آن صحبت می کنیم نخستین مسأله ای که به‌ذهن می رسد کلاس درس است، زیرا پایه و اساس مهارت آموزی هر فرد از مدرسه آغاز می شود. مسیریاب ها از دهه 1970 توسط کتابخانه ها و کتابداران برای هدایت کاربران به‌منابع مورد نیاز و پاسخ به‌پرسش‌های پژوهشی آنها، استفاده شدند. مسیریاب، از این نظر که به‌اجبار شامل فهرست کاملی از منابع موجود مربوط به‌یک مبحث نمی‌شود با کتابشناسی متفاوت است با وجود این، منابع پایه کافی جهت جستجو را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. امروزه به‌طور معمول، در مدارس مسیریاب ها توسط کتابدار- معلم و با همکاری معلمان جهت کمک به‌دانش‌آموزان برای جستجو در زمینه تکالیف تعیین شده تهیه می‌شوند. در این مقاله، تعریف مسیریاب، ایجاد مسیریاب در مدارس، انواع، ویژگی ها و عناصر مسیریاب و نحوه طراحی آن برای کودکان و نوجوانان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School libraries Pathfinders

نویسنده [English]

  • Shideh Taleban
چکیده [English]

School library represents one of the important locations suited for offering reference services. The skill set necessary in order to use information resources, is called information literacy. When discussing information literacy and means of enhancing it, the first thing that comes to mind is the classroom for it is in schools that the foundation for learning skills is laid. Pathfinders have been used by libraries and librarians for guiding patrons to the required sources and answering their research questions since 1970’s. It is far different from a bibliography in as much as it does not necessarily include a complete list of available resources on a given topic. Nevertheless it provides sufficient basic resources for research for the patrons. Nowadays pathfinders are prepared by teacher-librarian or with the help of teachers at school so as to assist students in searching their prescribed assignments. The present paper offers definition of pathfinder, creation of pathfinders in schools, type of pathfinders, pathfinders characteristics, pathfinder elements as well as how to design pathfinders for children and teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathfinder
  • School libraries
  • teacher-librarian
  • User guides