بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

 هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های رابط کاربر نرم‌افزار پارس آذرخش و تعیین میزان رضایت کاربران (دانشجویان دانشگاه شیراز) از تعامل با آن بود. از هدف‌های دیگر این پژوهش، سنجش تأثیر متغیرهایی نظیر جنسیت، حوزه تحصیلی، مقطع تحصیلی، سواد کتابخانه‌ای، سواد رایانه‌ای، سابقه و میزان آشنایی با فهرست رایانه‌ای، و میزان استفاده از فهرست رایانه‌ای بر رضایت کاربران بود. بیش‌ترین میزان رضایت مربوط به صفحه‌های نمایش اطلاعات نرم‌افزار، و کم‌ترین میزان رضایت مربوط به واژگان و پیام‌های نرم‌افزار بود. بین جنسیت، سابقه و میزان آشنایی دانشجویان با نرم‌افزار پارس آذرخش و همچنین سواد کتابخانه‌ای و سواد رایانه‌ای با میزان رضایت آن‌ها از تعامل با این نرم‌افزار، رابطه معنادار وجود نداشت. در مقابل، رابطه معنادار میان میزان استفاده از نرم‌افزار و میزان رضایت آن‌ها از تعامل با نرم‌افزار پارس آذرخش وجود داشت. و به طور کلی نتایج نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم‌افزار پارس آذرخش رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring satisfaction rate of Shiraz University Students with Pars Azarakhsh (OFOGH) user interface and analysis of some of its significant design elements

نویسندگان [English]

  • Jafar Mehrad
  • Reza Asari shahr
چکیده [English]

The objective of the present study was to study and analyse the design elements and features of Pars Azarakhsh software user interface and to measure the satisfaction of the users (in this case, shiraz university students) interacting with it. Other goals included measurement of impact factor of variables such as gender, field of study, academic level, library literacy, computer literacy, familiarity and experience with OPAC, and extent of OPAC usage on user satisfaction. The highest satisfaction dealt with software information displays, and the least belonged to software terminology and messages. No significance was found between the students gender, past experience and skill with Pars Azarakhsh software. No significant relationship was found between students library and computer literacies and their satisfaction with software interaction. There is however a significant relationship between the software usage frequency with students satisfaction when interacting with Pars Azarakhsh software. Overall, the findings demonstrated that the students participating in this study, where typically satisfied when interacting with the Pars Azarakhsh Software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • user satisfaction
  • Pars Azarakhsh
  • Library Softwares
  • OPAC