بررسی مهارت جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

با تحلیل 60 پرسشنامه جمع‌آوری‌شده مشخص گردید که مهارت مقدماتی دانشجویان مورد بررسی در زمینه وب و ابزارهای جستجو، بسیار پایین‌تر از حد متوسط (6/37 درصد) است. بیش‌تر جامعه مورد پژوهش در ارزیابی کلی، خود را «آزموده» (یعنی کسی که در یافتن اطلاعات مورد نیاز موفق است ولی در بیش‌تر مواقع به کمک نیاز دارد) معرفی کرده‌اند. از میان انواع موتورهای جستجو، دانشجویان با «گوگل» و راهنمای موضوعی «یاهو»، و از میان انواع پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی با «الزویر» آشنایی بیش‌تری دارند. علاوه بر این میزان استفاده از موتورهای جستجو و پایگاه‌‌های اطلاعاتی نیز بررسی گردید. میانگین استفاده از عملگرهای  مختلف بولی 7/34 درصد، استفاده از عملگر «+» دارای بیش‌ترین میزان (7/66 درصد) و از عملگر «-» دارای کم‌ترین میزان (10درصد) می‌باشند. جستجوی پیشرفته موتور جستجوی «گوگل» و پایگاه اطلاعاتی «الزویر» دارای بیش‌ترین استفاده هستند.

عنوان مقاله [English]

Study of Online Electronic Information search skills among Ph.D. Students at Faculty of Geography, University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Abbas Eslami
  • Hamid Keshavarz
چکیده [English]

Analyzing 60 questionnaires collected, it was determined that the preliminary web and search tool skills of students studied were lesser than average (37.5%). Most of the members of the population studied, generally considered themselves as being “veterans”, i.e. a person that is successful in finding the needed information but who most of the time needs assistance. Students were most familiar with Google and Yahoo search engines, and with Elsevier specialized database. Search Engines and Database usage were also investigated. The average employment of the Boolean operators was 34.7%, with “+” operator having the highest and “-“ operator having the least usage.  Google advanced search and Elsevier database were most frequently used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search Skills
  • Search Engines
  • Google
  • Yahoo
  • Graduate