بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز با هدف کشف نقاط قوّت و ضعف موجود بررسی شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده در کل 3/66% مراجعین از خدمات کتابخانه راضی بوده‌اند. بیش‌ترین میزان رضایت از خدمات اینترنتی کتابخانه و بانک اطلاعاتی نمایه (7/90%)، مدت زمان ارائه خدمات (7/86%) و تعداد کتب امانتی (82%) بوده است. بیش‌ترین میزان نارضایتی از وضعیت سالن مطالعه (8/52%)، رفتارکتابداران (31%) و صرف زمان برای دریافت خدمات در کتابخانه (28%) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patrons’ Satisfaction with the Services of the Central Library of the City of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ali Moradmand
  • Mohammad Reza Amiri
چکیده [English]

The present paper has studied the patrons’ satisfaction with services offered by the central library in the city of Tabriz. Its objective was to uncover the weaknesses and the strengths. The findings showed that 66.3% of the patrons were satisfied with the library services. The highest satisfaction rate concerned library internet services and Namayeh Database (90.7%), Service Lead Time (86.7%), and the number of books lent (82.0%). Patrons were most dissatisfied with the state of the reading halls (52.8%), Librarians manners and wait time to receive services in the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • patrons
  • Library services
  • Tabriz Central Library