بررسی شیوه تدوین اصطلاحنامه‌های پیوسته

نویسنده

چکیده

در این مقاله شیوه‌های تدوین و ساخت اصطلاحنامه‌های پیوسته (آنلاین) از دو رویکرد کلی‌ـ ساخت اصطلاحنامه به کمک رایانه، و ساخت رایانه‌ای اصطلاحنامه‌ـ مورد بررسی قرار گرفته است. در بحث مربوط به ساخت اصطلاحنامه پیوسته به کمک رایانه، استفاده از موتور استدلال‌گر برای تعیین روابط اصطلاحنامه‌ای و نیز رویکرد ذهنی برای ساخت اصطلاحنامه‌های پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته و مراحل عمل‌گرایانه برای ساخت اصطلاحنامه پیوسته بررسی شده است. در رویکرد رایانه‌ای برای ساخت اصطلاحنامه‌های پیوسته، روش‌های متنی، روش‌های برگرفته از سلسله‌مراتب ورد نت، خوشه‌بندی، و روش‌های نقشه خودسامان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Online Thesauri Compilation Methods

نویسنده [English]

  • Mehdi Shaghaghi
چکیده [English]

The present paper reviews the methods for compiling and constructin online thesauri from two general approaches of computer-aided thesaurus construction and computerized thesaurus construction. In the discussing the construction of online thesaurus with help of computers, use of deduction engine for determination of terminological relationships as well as the concept approach for construction of online thesauri were studied and the practical stages of online thesaurus construction were reviewed. In the computerized approach for construction of online thesauri, textual methods, methods derived from WordNet Hierarchy, clustering and Self-Organized Mapping Techniques were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesaurus
  • Online Thesaurus
  • Compilation
  • methodology