نقش کتابخانه‌ها در جامعه دانش‌مدار

نویسندگان

چکیده

در روند توسعه جوامع و گذار از مراحل مختلف توسعه، امروزه جوامع جدیدی در حال شکل‌گیری هستند که از آن‌ها با عنوان جوامع دانش‌مدار نام برده می‌شود. در جوامع دانش‌مدار تمامی ساختار‌های اساسی جامعه (بویژه مبانی فرهنگی و اجتماعی) به طرز قابل توجهی تحت تأثیر دانش قرار دارند. بنابراین توجه به مراکز و نهادهایی که با هر دو مفهوم ظاهری جامعه دانش‌مدار یعنی جامعه و دانش به طور قابل توجهی سروکار دارند، می‌تواند مسیر توسعه جامعه دانش‌مدار را هرچه بیش‌تر محقق سازد. در این میان کتابخانه‌ها که از دیر باز وظیفه گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات به افراد جامعه را بر عهده داشته‌اند نقش اساسی ایفا خواهند کرد. بنابراین لازم است نقش کتابخانه‌ها در این گونه جوامع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و در زمینه تدوین خط‌مشی‌های ضروری، دقت نظر لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Libraries in Knowledge Society

نویسندگان [English]

  • Yaghob nourouzi
  • Kazem Kamali
چکیده [English]

With societies development and transition, new societies are forming that are called knowledge societies. In these societies, all basic social structures (especially cultural and social principles) are significantly dominated by knowledge. Therefore by focusing on those focal points and institutions that significantly deal with two superficial concepts of knowledge societies, i.e. society and knowledge, could more than ever realize the course of development of a knowledge society. Meanwhile, libraries that have been long tasked with collection, classification and dissemination of information to members of society, can play a pivotal role. Thus it becomes necessary to identify and study the role libraries shall play in such societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library
  • Knowledge Societies
  • Information Society
  • development