ارزیابی نمایه و نمایه‌سازی: معیارها و استانداردها

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین شیوه‌های بازنمایی محتوا، نمایه‌سازی است که با تخصیص توصیفگرها به مدارک، محتوای موضوعی آن‌ها را نشان می‌دهد. از آنجا که نمایه و نمایه‌سازی در بازیابی اطلاعات از اهمیت چشمگیری برخوردار است، توجه به کیفیت و ارزیابی آن و ارائه معیارها و استانداردها، همواره مورد توجه محققان این حوزه بوده است. نمایه‌سازی فرایندی پیچیده است؛ در چنین وضعیتی ارائه تعاریف، اصول و روش­ها، می‌تواند گامی در استفاده بهینه از اطلاعات موجود باشد. این مقاله ضمن ارائه تعریف موجزی از نمایه، معیارهای ارزیابی نمایه را بررسی می‌کند، سپس به تعریف نمایه‌سازی می­پردازد، و معیارهای ارزیابی نمایه­سازی را مورد بررسی قرار می­دهد. در نهایت نیز تعدادی از استانداردهای حوزه نمایه‌سازی را ارائه می‌دهد و به نتیجه­گیری می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Index and Indexing Assessment: Criteria and Standards

نویسندگان [English]

  • Hassan Ashrafi
  • Zahra Kazempour
چکیده [English]

Indexing is one of the most important methods of content representation where by assigning descriptors to the documents, their subject content are made known. Since index and indexing are remarkably significant in information retrieval, its quality and evaluation and provision of criteria and standards had always been the mainstay of researchers in this field. Given the fact that Indexing is a complex process, offering definitions, principles and methods could be step towards optimal use of the information. The present study, while offering a capsule definition of index, will investigate the indexing evaluation criteria and would follow it up with a definition of indexing. Finally a number of standards in the field of indexing are presented and would make its conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • index
  • Indexing
  • Evalution
  • criteria
  • Standard