مرجع دیجیتالی: آنچه گذشته به ما آموخته و آنچه آینده در برخواهد داشت

نویسنده

چکیده

 وابستگی شدید کتابخانه‌ها به فناوری نوین در 10 سال گذشته، مخصوصاً به‌کارگیری اینترنت در بخش مرجع با ارائه خدماتی چون پست الکترونیکی و چت، تفاوت‌های عمده‌ای را در مرجع دیجیتالی یا مجازی در مقایسه با مرجع سنتی به‌وجود آورده است. ارائه تعریفی از مرجع دیجیتالی و مجازی و تبیین تفاوت‌های موجود بین این دو واژه در متون کتابداری با نگاه به سیر تاریخی آن‌ها، بخش اول این مقاله را به خود اختصاص داده است. مطالعه عملکرد و پیامدهای به‌کارگیری خدمات مرجع مجازی یا دیجیتالی با بحث و تبادل نظر در خصوص آینده این‌گونه خدمات در مقایسه با خدمات مرجع سنتی، مواردی هستند که در بخش‌های دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Reference: What the Past Has Taught Us and What the Future Will Hold

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohammadi
چکیده [English]

By the end of the nineteenth century, the role of the librarian had expanded to include reference service, and it has been part of the profession since then. New technologies change the way we search for information and what we expect from reference service. With the introduction of the computer and the Internet, libraries expanded the role of reference beyond the use of the mail, telephone, or the fax machine. Today, librarians not only help patrons at the reference desk but also in cyberspace. This new type of service, called digital or virtual reference, is quite new, but has quickly become popular because of demands by patrons to access information anytime, anywhere. This paper discusses issues related to the use of digital/virtual reference in academic libraries in the U.S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Reference
  • Virtual Reference
  • Cyberspace
  • Patron Access