تأثیر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی پیوسته بر خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تأثیر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی بر خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در چارچوب عواملی شامل تعداد سفارشات در طول سال‌های مورد بررسی و روند این سفارشات، هزینه های صرف‌شده در هر دانشگاه و به‌طور کلی دانشگاه‌ها و گروه‌هایی که بیشترین سفارش را داشته‌‌اند، بررسی شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با مراجعه حضوری به بخش تامین مدرک کتابخانه دانشگاه‌ها و همچنین مصاحبه حضوری با کتابداران مسئول آن بخش انجام شده. جامعه آماری پژوهش حاضر به دانشگاه‌های شیراز، تهران و تربیت مدرس، و دانشکده‌های آن‌ها محدود شده. یافته‌ها حاکی از آن است که میزان سفارش مقاله در دانشگاه‌های مختلف به جامعه مخاطبان، امکانات، میزان آشنایی دانشجویان و نحوه ارائه خدمات تحویل مدرک در آن دانشگاه وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Access to Online Databases on Document Delivery Services within Iranian Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Zohreh Zahedi
  • Abdolrasool Jowkar
چکیده [English]

The present study investigates the impact of access to online databases on the document delivery services in Iranian Academic Libraries, within the framework of factors such as number of orders lodged over the years studied and their trends, expenditures made by each university, especially those universities and groups that had the highest number of orders. This investigation was carried out through a survey and by calling on the library document supply unit in universities as well as in-person interview with librarians in charge. The study sample was confined to the universities of Shiraz, Tehran and Tarbiyat Modaress along with their faculties. Findings indicate that the rate of document requests in various universities depends on the target audience, capabilities, students’ familiarity as well as mode of document delivery services..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document Delivery Service
  • Online Databases
  • University Libraries