بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز درباره میزان اهمیت ایجاد پایگاه مقالات تخصصی متن کامل فارسی برای کتابخانه دانشکده مذکور

نویسندگان

چکیده

انتشار فزاینده مجلات علمی تخصصی، شناسایی و بازیابی سریع و یکجای مقالات را برای محققین با مشکل مواجه ساخته و از طرف دیگر با افزایش هزینه اشتراک نشریات، امکان اشتراک فردی را از بسیاری از محققین یا حتی کتابخانه‌‌های کوچک گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اهمیت ایجاد پایگاه متن کامل مقالات فارسی در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مذکور صورت گرفته است. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که میانگین سودمندی پایگاه‌های متن کامل مقالات از دیدگاه دانشجویان با توجه به تجربه آن‌‌ها در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی، «زیاد» اعلام شده است و در حدود 61 درصد از پاسخ‌دهندگان موافقت خود را با دیجیتالی شدن مقالات، «زیاد» و «خیلی زیاد» اعلام نموده‌اند. در نهایت با توجه به مزایای پایگاه‌های متن کامل مقالات، میزان موافقت پاسخ‌دهندگان با ایجاد چنین پایگاهی «زیاد» اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Viewpoints of Students at the Law and Political Sciences Faculty of Shiraz University concerning Establishing Full-Text Persian Articles Database on Law and Political Sciences

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli
  • Ali Mansoori
  • Mitra Pashootanizadeh
چکیده [English]

The growing number of specialized, scientific journals has made fast, batch identification and retrieval of articles a daunting task for the researchers. Furthermore, the rising cost of journal subscriptions, has deprived many researchers and even small libraries of individual subscriptions. The present research was conducted to assess the importance of establishing a full text database of Persian articles at the library of the faculty of law and political sciences in Shiraz University from the standpoint of the graduate and undergraduate students. Findings demonstrated that the average usefulness of the full-text article databases in students’ view, was rated “high”, given their experience with databases. About 61% of the respondents stated their “high” and “very high” approval for article digitization. Given the advantages offered by full-text article databases, the approval rating of the respondents have been “high

کلیدواژه‌ها [English]

  • databases
  • Faculty of Law and Political Sciences
  • Shiraz University
  • Full-text Aarticles
  • Persian Articles