تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد‌ها

نویسنده

دانشگاه شهید چم

چکیده

استناد‌ها در آثار علمی جایگاه ویژهای دارند و در واقع یک مقاله علمی زمانی معتبر است که به آثار و متون آن موضوع استناد نماید. تحلیل استنادی روشی است که بر پایه استنادهای موجود در متون علمی قرار دارد به طوری که با شمارش تعداد استناد‌های به کار گرفته‌شده متون مختلف همانند مجلات، پایان‌نامه‌‌ها و ... به تحلیل و ارزیابی این متون میپردازد. توسعه و رشد تحلیل استنادی با ظهور نمایه‌های استنادی بسیار چشمگیر بوده و در دهه‌های اخیر به حوزه پژوهشی بارزی تبدیل شده است. در این مقاله به اهمیت استناد و سپس نظریه های استناد پرداخته می‌شود و تعاریف تحلیل استنادی، پیشینه تاریخی آن، و در نهایت کاربرد‌های مختلف این حوزه بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis: Definitions and Applications

نویسنده [English]

  • Amirhossein Abdoulmajid
چکیده [English]

Citations hold a special place within scientific literature. In fact a scientific paper is deemed credible only when it cites the relevant works and papers on the subject. Citation analysis is a method based on the existing citations within scientific literature. It analyses and evaluates works by counting the number of citations used in different texts such as journals, dissertations and such. The emergence of citation indices has contributed to the remarkable growth and development of citation analysis, making it a significant research area over the past couple of decades. The present paper deals with the importance of citations and citation theories. Definitions and historical background on citation analysis as well as its various field applications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation analysis
  • Bibliometrics
  • Library and Information Science