تشخیص خودکار صفحات فهرست با توجه به الگوی آنها در پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین

نویسنده

چکیده

صفحات فهرست در هر نوع مدرک (کتاب، مجله، پایان‌نامه، ...)، به نحو مختصر و فشرد‌ه، ساختار منطقی آن مدرک را بیان می‌کنند و به کمک آن‌‌ها می‌توان به راحتی ساختار مدرک را مشاهده نمود و مستقیماً به مطالب مورد نظر دست یافت. در این مقاله برای اولین بار روشی به منظور شناسایی خودکار صفحات فهرست در پایان‌نامه‌‌های فارسی، عربی و لاتین ارائه می‌شود. در این روش، شناسایی صفحات فهرست با توجه به الگوی آن‌‌ها بدون استفاده از عملیات بازشناسی متن (اُسی‌آر) و تنها با به‌کارگیری فنون پردازش تصویر، مد نظر بوده. با این روش می‌توان صفحات فهرست را صرف نظر از نوع زبان و ترازبندی (راست به چپ یا چپ به راست بودن) متن آن‌‌ها، شناسایی کرد و به دلیل عدم استفاده از اُسی‌آر، تابع کیفیت متن مدرک اسکن‌شده نیست. روش مذکور بر روی دسته‌ای از پایان‌نامه‌‌های فارسی، عربی و لاتین موجود در پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران مورد آزمایش قرار گرفت و دقت 7/99 درصد در بازشناسی صحیح حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic Recognition of Table of Content Given their Stylistics in Farsi and Western Dissertation

نویسنده [English]

  • Esmaeil Faramarzi
چکیده [English]

In any type of document, whether book, magazine, dissertation or likes, the table of content expresses concisely its logical structure. By using table of contents, the document structure is easily reviewed and the desired topic could be readily accessed. The present paper presents for the first time a method for automated recognition of the table of content in dissertations written in Farsi, Arabic and any other western script. In this method the content pages are recognized given their patterns without employing OCR and merely using image processing techniques. The method can recognize the table of content pages regardless of the language or text justifications. Since it does not use OCR, it is independent of the document scan quality. The method was tested over a number of IRANDOC Farsi, Arabic and Western Dissertations. Recognition accuracy of 99.7 percent was achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document image analysis
  • Page Layout analysis
  • Structural analysis
  • Logical analysis
  • Document Image understanding
  • content page recognition
  • image processing
  • OCR
  • Pattern recognition