رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر رویکردهای مدیریتی حفاظت دیجیتال مختصراً بیان شده است. ویژگی اشیای دیجیتال، ضرورت حفاظت از منابع دیجیتال، مراکز مسئول، مسائل حقوقی و مالی و راه‌کارهای فنی موجود همانند مهاجرت و شبیه‌سازی مورد بحث قرار گرفته است. ضرورت به‌کارگیری ابرداده‌های حفاظتی به عنوان بخشی از آرشیو دیجیتال به منظور پشتیبانی از راه‌کارهای فنی حفاظت دیجیتال، از دیگر موارد مورد تأکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Approaches to Digital Preservation

نویسنده [English]

  • Atefeh Sharif
چکیده [English]

The present paper briefly touches upon management approaches towards digital preservation. Characteristics of Digital objects, the need for preservation of digital resources, responsible centers and legal, financial and technical means available such as migration and replication are discussed. The requirement to utilize security metadata as a part of digital archives in support of technical means towards digital preservation is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital archives
  • Security Meta data
  • Digital preservation
  • management approaches
  • replication
  • Migration