دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل

نویسنده

چکیده

رشد انفجارگونه فناوری اطلاعات، راه های دسترسی به اطلاعات را به صورت بی سابقه‌ای گسترش داده است. چشم انداز کنونی اطلاعات نمایانگر رشد فزاینده کمیت اطلاعات، تولید اطلاعات در انواع و قالب های گوناگون و تکراری، بروز زوائد اطلاعاتی در اطلاعات تولید شده، و ابهام  در مورد آینده نشر سنتی مبتنی بر متن است. امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی از راه دور به صورت یک امر رایج یا ضرورت درآمده است. البته کشورهای در حال توسعه در این زمینه با کمبود فناورانه زیادی روبرو هستند. لازم است که کتابخانه ها پویایی ارائه خدمات در جهان مبتنی بر فناوری اطلاعات را درک کنند و به ایجاد توازن و تعادل در میان منابع چاپی و الکترونیکی بپردازند. این نوشته به بحث درباره انواع و قالب‌های مختلف اطلاعات، روش‌های دسترسی به اطلاعات، فرایند دسترسی به اطلاعات، و مشکلات دسترسی به اطلاعات در کشورهای در حال توسعه می پردازد و یک مدل پیشنهادی برای دسترسی یکپارچه به اطلاعات منابع چاپی و الکترونیکی ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Access in Libraries: Methods and Problems

نویسنده [English]

  • Golam Heidari
چکیده [English]

The explosive growth of IT has paved way to unprecedented phenomenon of access to information. The current information landscape is experiencing tremendous growth in the quantity of information multiple and overlapping types and formats of information, redundancy in the information produced, and the ambiguity about the future of traditional text-based publishing. Open access for global information from a remote place is present day’s fashion or necessity. Developing countries are faced with many technological inadequacies. Libraries need to understand the dynamics of service delivery in IT driven world and need balance between print and electronic resources. In this article the authors discuss about information formats and types, methods of information access, information access process, problems of information access in developing countries. The authors also proposed an Information Access Model integrating Print and electronic resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Access
  • Information Technology
  • methods
  • process
  • model
  • Library
  • Problems