گروه اعداد در ترجمه ماشینی

نویسنده

چکیده

هدف از عرضه‌ گروه اعداد، ساختن ترکیبات مجاز از اعداد اصلی و ترتیبی در زبان فارسی است. در این مقاله سی و هشت عضو دستگاه عددگویی فارسی در چهارگروه چندعضوی و دو گروه تک‌عضوی قرار داده شده‌اند. سی و هشت عضو مذکور در دو دسته قاعده‌ کلی (یعنی قواعد گروه اعداد اصلی و اعداد ترتیبی) جای داده شده‌اند. تعداد قواعد اعداد اصلی شامل چهل و هفت، و تعداد قواعد اعداد ترتیبی (که خود بر دو نوع‌اند) شامل چهار قاعده است. در این قواعد، امکانات بالقوه‌ همنشینی اعداد اصلی و ترتیبی، با ذکر مثال بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Number Group in Machine Translation

نویسنده [English]

  • Mehdi Samaie
چکیده [English]

ََThe purpose of number group representation is to construct the permissible combinations of cardinal and ordinal numbers in Persian language. In this paper 38 members of the Persian enumeration system have been placed in four multi-member and two single member groups. The said 38 members were placed into two general rule groups (Rules applying to the cardinal number groups and ordinal number groups). There are 47 rules governing cardinal numbers while there are only four rules for ordinal numbers. Ordinal numbers are also of two types. An investigation into the potentials for superposition of ordinal and cardinal numbers is made and examples are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • machine translation
  • artificial intelligence
  • language processing
  • nominal group
  • number group