آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات

نویسنده

چکیده

با ورود به عصر اطلاعات ، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی جدید، این حوزه را متحول ساخته است. با توجه به قابلیت‌های بسیار بالای  این سیستم آموزشی و حجم عظیم تقاضا برای آموزش، و ناتوانی نظام آموزشی کنونی در پاسخگویی به آن، در باب ضرورت به‌کارگیری و اهمیت  آموزش الکترونیکی تردیدی وجود ندارد .آنچه مطرح  است شیوه و چگونگی این آموزش است.کتابخانه‌ها نیز به عنوان زیرسیستم نظام آموزشی، ‌باید همگام با تغییرات پیش بروند و نسبت به ارائه‌ خدمات جدید و متناسب با نیاز روز، اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-learning A new paradigm in the age of information

نویسنده [English]

  • Robabeh Farhadi
چکیده [English]

The educational institution was among the early institutions undergoing radical changes with the dawn of the information age. Electronic Learning, as a new paradigm, has evolved this area. Given its potential, the shear volume of demand for education, and the ineffectuality of present educational system in addressing it, leaves no room for doubting both the necessity and importance of e-learning. What is at stake is the nature and mode of deployment of such learning. As a subsystem of the educational system, the libraries should keep pace with change and try to incorporate this new learning mode within their operational and service structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library
  • Information Age
  • Information Technology
  • instruction
  • Educational system