فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یک دیدگاه طبقه‌بندی

نویسنده

چکیده

مهم‌ترین مزیت و رسالت شبکه‌های رایانه‌ای، اشتراک منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دستیابی سریع و آسان به اطلاعات است. کنترل دستیابی و نحوه استفاده از منابعی که به اشتراک گذاشته شده‌اند، از مهم‌ترین اهداف یک نظام امنیتی در شبکه است. با گسترش شبکه‌های رایانه‌ای (خصوصاً اینترنت)، نگرش نسبت به امنیت اطلاعات و سایر منابع به اشتراک گذاشته شده، وارد مرحله جدیدی گردیده است. در این راستا لازم است که هر سازمان برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند، به یک راهبرد خاص پایبند باشد و براساس آن، نظام امنیتی را اجرا نماید. نبود نظام مناسب امنیتی، بعضاً پیامدهای منفی و دور از انتظاری را به دنبال دارد. توفیق در ایمن‌سازی اطلاعات، منوط به حفاظت از اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی در مقابل حملات است؛ بدین منظور از سرویس‌های امنیتی متعددی استفاده می‌گردد. مقاله حاضر با توجه به این رویکرد به طبقه‌بندی فناوری‌های امنیت اطلاعات، براساس دو ویژگی خواهد پرداخت: مرحله خاصی از زمان که در هنگام تعامل فناوری با اطلاعات، عکس‌العمل لازم در برابر یک مشکل امنیتی، ممکن است کنشی یا واکنشی باشد، و سطوح پیاده‌سازی نظام‌های امنیتی در یک محیط رایانه‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information security technologies: A classification approach

نویسنده [English]

  • Maryam Assadi
چکیده [English]

The most important advantage and mission for any computer network is to share the hardware and software resources as well as providing a quick and easy access to information. Controlling the extent of access to the shared resources, is one of the most important goals of a network security system. With expansion of computer networks (internet in particular), the attitude towards data security as well as security of other shared resources has entered a new level. It is therefore necessary for organizations to follow a specific strategy for implementation of a security system in order to protect valuable data. An appropriate security system, may lead to somewhat negative, unexpected consequences. Success in securing information is contingent upon protecting information and information systems against intrusions and attacks. To this end numerous security protocols are employed. The present paper attempts to classify these security protocols based on the level of interaction between technology and information as well as levels of security implementation of information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Security
  • Information
  • technology
  • Classification
  • computer network