کتابداران در عصر دانش

نویسنده

چکیده

عصر دانش شرایط و چالش‌های جدیدی را برای سازمان‌ها و گروه‌های حرفه‌ای گوناگون به وجود آورده است. درک نیروها و گرایش‌هایی که آینده قلمرو دانش را شکل می‌دهند برای کتابداران بسیار مهم است. اقتصاد دانش در یک محیط چند شبکه‌‌ای شکل می‌گیرد. در اقتصاد شبکه‌ای، شبکه روابط بسیار مهمتر از مالکیت اموال و دارایی است. مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که چگونه کتابداران به کارکنان دانش تبدیل می‌شوند و دیگر گروه‌های کاری دانش را پشتیبانی می‌کنند. نقشه‌ها و مهارت‌های جدید (بویژه مهارت‌های ارتباطی و میان فردی که نقش عمده‌ای در آماده‌سازی فراورده‌های اطلاعاتی جدید ایفا می‌کنند) به عنوان پایه و اساس بحث، منظور شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Librarians in the knowledge age

نویسنده [English]

  • Katarzyan Materska
چکیده [English]

The knowledge age has created a new context and challenges for different organizations and professional groups. Understanding the forces and trends that are shaping the future of the knowledge territory is very important for librarians. The knowledge economy exists in a multi-networked environment. Under the “network economy” the network of relationships is more important than the ownership of assets. This paper concentrates on how librarians become knowledge workers and support other knowledge workers’ communities. The new roles and skills (particularly communication and interpersonal skills which play a great role in preparing new information products) are presented as a basis for the discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • librarian
  • information specialist
  • age of knowledge
  • knowledge economy
  • communication skill
  • Information literacy
  • information transfer