ارائه راه حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی

نویسندگان

چکیده

نگارش فارسی ایرادهائی دارد. این ایرادها متعدد بوده و کار خواندن و نوشتن را به حدی سخت می‌سازد که گاهی بهترین دانش‌آموختگان فارسی زبان در درست‌خوانی و درست‌نویسی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این ایرادها هنگام استفاده از کامپیوتر برای انجام کار با زبان نیز مشکل‌ساز است و چنانچه می‌دانید استفاده از کامپیوتر برای کارهائی که با زبان فارسی انجام می‌شود گسترده، لازم و اجتناب‌ناپذیر است. باید کاری کرد که نگارش فارسی هم برای انسان و هم برای انجام کار با کامپیوتر، آسان و عملی گردد. مشکلات فوق قابل چشم‌پوشی نبوده بلکه سبب بسیاری از ضرر و زیانهای فرهنگی و اقتصادی از جمله کم‌سوادی و بی‌سوادی افراد و اتلاف وقت فراگیران فارسی است و باید برای اصلاح آنها کوشید. موضوع اصلاح زبان فارسی از دیر باز مطرح بوده و گروههائی از آن هواداری کرده، ضرورت تغییر خط کنونی را لازم دانسته و برای نگارش، خط فارسی دیگری طراحی کرده‌اند. عده‌ای استفاده از الفبای لاتین را تنها راه ممکن دانسته و عده‌ای نیز فارسی چپ‌نویس را لازمه اصلاح نگارش فارسی می‌دانند. اما به‌رغم اتفاق رأی همه دست‌اندرکاران بر لزوم اصلاحات و ایجاد تغییر، نگارش فارسی به راه نابسامان خود، خواسته و ناخواسته، ادامه می‌دهد. البته هستند کسانی که با اصلاحات مخالفت می‌نمایند. به نظرمی‌رسدکه اغلب این نیروها بیشتر به خاطر حفظ گنجینه غنی ادب فارسی و از ترس از دست دادن ارتباط با گذشته به تغییر خط روی خوش نشان نداده‌اند، بنابراین چنانچه راه‌حلی ارائه گردد که در ظاهر تفاوت زیادی با نحوه نگارش فعلی نداشته باشد احتمالاً با اقبال بیشتری رو‌به‌رو خواهد شد. ارائه‌دهندگان این طرح اعتقاد به انجام اصلاحات داشته و اصلاحات پیشنهادی را با همین ایده اساسی مطرح می‌نمایند. این اصلاحات مشتمل است بر: کاهش شمار نویسگان از طریق جدانویسی و قائل شدن دو شکل کوچک و بزرگ برای حروف الفبا، نگارش واژه محور، پیوسته‌نویسی کلمات ترکیبی و استفاده از نویسه «-» میان کلمات درصورت نامأنوس بودن شکل ترکیبی، نگارش حروفی که خوانده شده ولی نوشته نمی‌شوند، ایجاد علامتی جدید جهت کسره اضافه، حذف اعراب‌گذاری ، عدم تمایز بین ا و آ، حذف لا و نوشتن ﻟ‌ﺎ و ﻟا به جای آن و چپ‌نویسی. این پیشنهادها به یقین اتوماسیون و نگارش زبان فارسی را ساده می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions to some of the Problems of Farsi Writing and its Automation

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohagheghzadeh, Mohammad Sadegh
  • Zareian, Kazem
چکیده [English]

Farsi writing has some problems These Problems are numerous and make its reading and writing so difficult that even the best-educated Farsi-Speaking graduates are faced with difficulties in correct reading and writing (orthography). These problems, while working with computers, dealing with Farsi language, cause difficulties as well, and as it is well known, using computers for working with the Farsi language is widespread, necessary and unavoidable. Therefore, something should be done so that Farsi writing becomes easy and practical both for man, and for computerized applications, which in this article is referred to as automation of the Farsi language. These problems can not be ignored because they are the root cause of various cultural and economic losses such as a high incidence rate of poorly literate or completely illiterate citizens and costing a lot of time for the learners of Farsi language. Therefore provisions for their correction should be attempted. The topic of making a reform or some corrections in Farsi writing has been discussed for many years, and many literary circles have supported the necessity of changing the present system of writing, and some have even devised a different alphabet. Some also have suggested that the adoption of the Latin alphabet is the only possible alternative, while some have regarded left to right writing of Farsi as a necessary solution. But despite the agreement of all circles on the necessity of making corrections and changes, Farsi is running its chaotic course suffering in-born anomalies. There are of course others who oppose these changes and corrections altogether. Apparently, most of these opponents do not show agreement to the Changes of the farsi writing, because they care for the rich treasure of the Farsi literature and fear breaking the ties with it. Therefore, it seems that if a solution is presented that differs little in appearance with the present style of writing, it may face a better chance of approval and consensus. The authors of this paper, who believe in the necessity of changes to the farsi writing, have presented their solutions with this central idea in mind. The solutions include: reduction of the forms of Alphabet into only two forms for each letter (capital and small) and separating the letters while printing, separation of the words by a single space so that they could be easily recognized, connection of combining words and putting a hyphen (-) between such words if the combinations is not easily recognized, writing down of letters which are pronounced but not written, introduction of a character (-) to represent possession, deletion of diacritical marks, not distinguishing between and آwriting letters lam and aleph in substitution of ligature لا, and writing from left to right, Using these suggestions simplifies the reading, writing, and automation of the Farsi language .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farsi Language / Farsi writing/ Automation of the Farsi Language