مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش

نویسنده

چکیده

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهه 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه. در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundation of Development Program Using of ITC in Iranian Public Education System

نویسنده [English]

  • Ahmed Shabani
چکیده [English]

The program of communication technology was emerged by Iranian government about 2001. It has brought about a great deal of changes in the mid and long Term plans has been studied by a plat form under the consideration of Iranian president which has been named Iran in 21 st. century. The 13th Article of budgets plan try to support this program in 2002, but the major question in Iranian Public Education System is that : is it necessary to use ICT in the public education system of Iran? This article studies the deer difference between hardware and equipment capability system in Iran with developed countries and after that try to explain the ICT program in the ministry of public education .

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication Technology / In formation Technology / Iranian public Education system