اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟

نویسنده

چکیده

هرچه جمعیت و استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در ابعاد خانگی، کاری، و تفریحی افزایش می‌یابد، هرچه تعداد داده‌های دیجیتالی بیشتر می‌گردد و اطلاعات به شکلهای مختلف در اینترنت و شبکه جهانی وب گسترش می‌‌یابد، جستجو توسط کاربران نیز بیشتر می‌گردد. مسلماً کاربران با مشکلاتی درگیر هستند، از جمله: انتخاب منابع اطلاعاتی که به نیازهای اطلاعاتی آنها پاسخ نمی‌دهد، ناتوانایی در تشخیص مفاهیم موجود در نیاز اطلاعاتی و تبدیل آنها به عبارات مناسب جستجو، بی‌میلی در استفاده از تمام امکانات موجود در سیستم و اطمینان بیش از حد به توانائیهای خود و نتایج جستجو . انقلاب اطلاعات مسئله‌ای نیست که جدیداً شروع شده باشد، ولی فهم رفتار اطلاع‌یابی در این عصر مهم و حیاتی است. در طراحیهای آینده باید تلاش فوق‌العاده‌ای جهت ایجاد سیستم‌های هوشمند و با شعور که کاربر را مورد مطالعه قرار می‌دهند، صورت پذیرد. در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت در این امر به عهده تکنولوژی جدید نیست، بلکه مستلزم آگاهی از نیازهای بشر و رفتار او جهت دستیابی به اطلاعات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is the information Seeking and Behavior of Information Seeking?

نویسنده [English]

  • Azam Adhami
چکیده [English]

Whatever population and using computerized systems in home, Official and receptive dimensions is increasing, whatever digital data is increasing and then searching of users is increasing too. Surely users have problems, Like: Selecting information sources that don’t answer to informational needs, disability to specification available facilities in system and consumedly trust to self abilities and search results. Information revolution is not a problem that have started newly, understanding the behavior of information sinking is important systems that studying user. Finally, success of unsuccessful in this field is not undertake of new technology, but requires awareness of human needs and his behavior in order to access to information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking / Behavior information seeking /Information seeking online /Communicate