امنیت شبکه: چالشها و راهکارها

نویسنده

چکیده

این مقاله به طور کلی به چالشها و راهکارها در امنیت شبکه می‌پردازد. در ابتدای مقاله به مباحثی چون: امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت امنیت شبکه، سابقه امنیت شبکه، پیدایش جرایم رایانه‌ای، طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای، و راهکارهایی که برای این چالش پیشنهاد شده است از جمله کنترل دولتی، کنترل سازمانی، کنترل فردی، تقویت اینترانتها، وجود یک نظام قدرتمند و کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران و فایروالها پرداخته می‌شود. در آخر نیز به مسأله «اینترنت و امنیت فرهنگی در ایران» و چالشهایی که در این زمینه مطرح گردیده پرداخته شده و برای رفع این مشکل پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Internet Security

نویسنده [English]

  • Alireza Ganji
چکیده [English]

Generally, this article deals with the challenges and Solutions facing the internet security. First, the article discusses the following subjects: the security of communication and information networks, the importance of the networks, the networks security precedence internet and computers crimes, the beginning of computer crimes, classifying computer crimes as well as the solutions proposed to confront these crimes including governmental, organizational and individual control and also the existence of an effective mechanism and doing cultural activities aim at making aware the users of the existence of firewall. Finally, the article discusses the Internet problem and the cultural security in Iran as well as the challenges posed and put forward solutions to overcome the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet problem
  • cultural security
  • Iran