امکان‌سنجی نمایه‌سازی ماشینی مدارک زبان فارسی در مرکز اطلاع‌رسانی جهاد کشاورزی

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی فرایند نمایه سازی ماشینی و سنجش امکانات لازم برای استفاده از نمایه سازی ماشینی در مرکز اطلاع رسانی جهاد کشاورزی می باشد تا الگویی مناسب جهت استفاده از نمایه‌سازی ماشینی به زبان فارسی در ایران ارائه گردد. گردآوری اطلاعات به شیوه مصاحبه و استناد به مدارک موجود انجام گرفته است. از روش طراحی سیستم استفاده شده است؛ به طوریکه پس از مقایسه وضعیت کنونی نمایه سازی در مرکز مورد مطالعه، حداقل امکانات لازم جهت نمایه سازی ماشینی، پیش بینی چگونگی استقرار امکانات لازم و دلایل و عوامل مؤثر برای نمایه سازی ماشینی صورت گرفته است. امکانات ذکر شده در این تحقیق برای انجام نمایه‌سازی ماشینی در مرکز مزبور شامل استفاده از نمایه‌سازان و متخصصین کامپیوتر و کشاورزی در مرکز و بهره‌گیری از مشاوره زبان‌شناسان و فراهم‌آوری تجهیزاتی جهت ارتقاء نرم‌افزارهای کنونی یا طراحی نر‌م‌افزاری جدید جهت ذخیره سازی، تشخیص ، تفکیک، مقایسه، طبقه بندی و انتخاب اطلاعات موجود در مدارک می‌باشد که مورد ارزیابی قرار گرفته است و مواردی که برای ذخیره اطلاعات مدارک به زبان فارسی باید مد نظر قرار گیرد بررسی شده و مراحل ساخت پیشنهادی اصطلاحنامه الکترونیکی فارسی در زمینه کشاورزی تشریح شده است. در پایان مراحل پیشنهادی انجام نمایه‌سازی ماشینی در مرکز با استفاده از امکانات موجود برای ذخیره سازی، تشخیص ، تفکیک، مقایسه، طبقه بندی و انتخاب اطلاعات موجود در مدارک با استفاده از روشهای مختلف نمایه‌سازی ماشینی توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Machine Indexing Process and Measure the Needed  Capabilities for Employing this Process in the Former JSIS

نویسنده [English]

  • Shahrzad Niyakan
چکیده [English]

The purpose of this investigation is to study machine-indexing process and measure the needed capabilities for employing this process in the former JSIS in order to develop a suitable model for automated indexing in Persian language in Iran. The Data were collected using interviews and by citing the available documents. A system design approach was adopted, whereby following a site analysis and review of JSIS present state of indexing practice the least necessary capabilities needed for implementation of an automated indexing system were derived. The research discovered that in order to embark on automated indexing JSIS needs to hire indexers, computer engineers and agricultural experts as well as linguists. Major upgrades must be carried out in the area of existing software’s, or alternatively new software’s should be developed for storage, identification, resolution, comparison and classification and selection of information contained in the documents being evaluated. The paper had primary dealt with non-Persian, Latin-script materials. However it had not shifted focus from Persian automated indexing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic indexing
  • feasibility study
  • JSIS
  • Persian language
  • necessary capabilities
  • Electronic thesaurus
  • Agriculture