بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانۀمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای تهیه و به نمونه‌ای 278 نفری از استفاده‌کنندگان کتابخانه داده شد. در این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سؤالات بودیم: استفاده‌کنندگان این کتابخانه چه کسانی هستند؟ استفاده‌کنندگان چگونه با این کتابخانه آشنا شده‌اند؟ استفاده‌کنندگان در چه زمینه‌هایی از کتابخانه مرکز استفاده می‌کنند؟ آگاهی استفاده‌کنندگان از خدمات ارائه شده در کتابخانه به چه میزان است؟ رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات ارائه شده در کتابخانه به چه میزان است؟ کدام یک از خدمات ارائه شده بیشترین رضایت را در استفاده‌کنندگان ایجاد کرده است؟ کدام یک از خدمات ارائه شده کمترین رضایت را در استفاده‌کنندگان بدنبال داشته است؟ با توجه به نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری بیشترین مراجعه‌کنندگان به کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی از گروه آموزشی علوم انسانی تشکیل می‌دهند. آشنایی آنها با کتابخانه مرکز بیشتر از طریق اساتید دانشگاه می‌باشد. بیشترین زمینه‌های استفاده از کتابخانه مرکز عبارتند از انجام کارهای پژوهشی و تهیه پایان‌نامه. میانگین میزان آگاهی مراجعه‌کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران نشاندهنده سطح آگاهی پایین آنان از خدمات ارائه شده در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران می‌باشد (61/39). میانگین رضایتمندی کلی‌مراجعان از خدمات ارائه شده در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بالا (75/81) می‌باشد. میانگین کلی برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان از منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکز در حد متوسط (90/3) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Users satisfaction of Iranian Documentation and Information Center library resources

نویسنده [English]

  • Mojgan Moussavi Shoushtari
چکیده [English]

A general survey of library users and their satisfaction of Iranian Documentation and Information Center (Irandoc) library services were carried out in Apr-May 2002. The users’ satisfaction questionnaires were distributed among 278 Irandoc library users from different categories who had used the library more than once. It was intended to assess their level of satisfaction of the library services and facilities. The aims of the survey were: ●  To identify who are Irandoc library users. ●  To identify how they are informed of library services. ●  To identify which services they are interested in. ●  To identify the level of satisfaction of the library services. ●  To identify the level of awareness of library services. ●  To identify which services indicate high satisfaction. ●  To identify which services indicate low satisfaction. The result indicate that: ●  Most users were university BA students. ●  Most of them were Informed of Irandoc library services by their university teachers. ●  Most of the users used services for carrying out projects and preparing theses. ●  Users’ awareness rate of the library services was 39.61, which is a low rate. ●  Users’ satisfaction rate of the library services was 81.75, which is a high rate. ●  The average rate of their access to the library resources in order to fulfill their needs was 3.90, which is somehow satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Users
  • Library
  • Services