بهره‌وری در اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

 درون‌مایهء  اصلی این مقاله، توجه عام به بهره‌وری، به منزلهء عاملی اجتناب‌ناپذیر در ادامهء بقا و توسعهء فعالیت‌های مؤسسه‌ها، و رشد و توسعهء اقتصاد ملی است و از این پدیده به عنوان معیار بهبود وضع اقتصادی، در سطوح مختلف یاد می شود. آن گاه، با عنایت به بهره‌وری در اطلاع‌رسانی، به منزلهء پدیده‌ای خدماتی، عوامل اصلی دخیل در رشد بهره‌وری، تعریف سادهء  این مساله، راه‌های نشان دادن بهره‌وری و نسبت‌های افزایش آن، ضوابط اندازه‌گیری بهره‌وری، رضایت مشتری و سطوح آن‌ها، نیازهای دو دسته مشتری – برونی و درونی – ویژگی‌های داده‌ها یا بازده، عوامل ایجاد مقیاس ‌های بهره‌وری و شیوه‌های نگرش به بهره‌وری در جوامع مختلف، برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productiving in Information scince

نویسنده [English]

  • Assadullah Azad, ph.D
چکیده [English]

Main concept of this paper is general looking at productiving as an inevitable factor for stable development of institute activities in growth & devedopment of national economy. This phenomena is considered and called as a criteria for improvement of economy. Looking at productivity in information science as a service, main contributing factor in productivity growth, simple definition of the problem, ways of indicating productivity and increase rate, measurement method and scales, customer satisfaction and their classification-internal & external customer needs and characteristics of input & outputs, factors affecting productivity measures & method of looking at productivity in different societies is given in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productiving
  • information science
  • Economy growth
  • Culrure improvement