آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها سال تحصیلی 79-1378

نویسندگان

چکیده

طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، از راه‌کارهای اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌هاست که امکان دسترسی مستقیم کاربران را به منابع کتابخانه‌ها، بدون نیاز به عضویت در آنها فراهم می‌آورد. این طرح در سال تحصیلی 79-1378 به عنوان اولین سال اجرا، امکان عضویت 3839 نفر و امانت 6528 جلد کتاب را پدید آورده است. این مقاله مشروح عملکرد طرح را در این سال تحصیلی در سه محور عضویت، خدمات و خسارت‌ها ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistics of Ghadir Program-Libraries` Nationwide Membership Academic Year 1999-2000

نویسندگان [English]

  • Hamide Beirami
  • Sirous Alidusti
چکیده [English]

Ghadir Program-Libraries` Nationwide is one of the mechanism for resourse sharing and interlibrary cooperation. It provides users with direct access to libraries` resources without being their member. In the academic year 1999-2000, as the first year of its implementation, the program gave membership to 3839 persons, that borrowed 6528 books from libraries. This paper addresses the detail performance of this program on membership, services, and damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interlibrary cooperation
  • Resource Sharing
  • Direct access
  • Academic and special libraries
  • Ghadir program