دومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه دوم سال 1380 هجری شمسی

چکیده

با عنایت به پروردگار متعال و توجه همکاران محترم به انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و تشکر از عنایات کتابداران، دومین فرایند بازرسی و صورتجلسات و بیلان مالی این انجمن به صورت حضوری در دفتر انجمن به تاریخ 30/11/1380 صورت پذیرفت. اینک گزارش حاضر در دو بخش در دسترس علاقمندان و مشتاقان قرار می‌گیرد: الف. روزشمار صورتجلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ب. بیلان مالی در این گزارش مانند گزارش پیشین ذکر جملات از صورتجلسات به همان نحوی است که دبیر محترم انجمن تهیه نموده است. بدیهی است در خلاصه موجود از اسامی اظهارنظر افراد هیئت مدیره اجتناب گردید تا بی‌طرفی این سند از سوی بازرسین حفظ شود. الف. روزشمار صورتجلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پنجمین جلسه: مورخ 4/7/1380 - در مورد کتابخانه‌های آموزشگاهی نامه‌ای که خطاب به آقای حاجی وزیر محترم آموزش و پرورش تهیه شده بود، خوانده شد و پس از تصویب قرار شد تایپ و ارسال و پیگیری لازم انجام شود. - در مورد گروههای کاری انجمن قرار شد مسئولین تشکیل گروهها هر چه زودتر طرحها به هیئت مدیره تحویل دهند تا بررسی، اصلاح و تصویب شود. - در مورد جلسهء مجمع عمومی توافق شد این جلسه در روز چهارشنبه اول اسفند 1380 برگزار شود. ششمین جلسه: مورخ 18/7/1380 - ابتدا نامه جناب آقای بجنوردی ریاست کتابخانه ملی خطاب به آقای دکتر .... رئیس انجمن قرائت و قرار شد گزارشی از کارهای انجام گرفته تهیه و برای ایشان ارسال شود. ضمناُ از آقای بجنوردی خواسته شد در صورت امکان علاوه بر کمک مالی امکاناتی چون اتاق، کامپیوتر، پرینتر، منشی و دیگر لوازم اداری در اختیار انجمن قرار دهند. - در مورد خبرنامه قرار شد اخبار مربوط به انجمن گردآوری و سپس اقدام به چاپ نشر خبرنامه شود. همچنین بروشوری حاوی آئین‌نامه‌های گروهها برای اطلاع همگان تهیه شود. هشتمین جلسه: مورخ 16/8/1380 - ابتدا آقای ........................ اشاره‌ای به مسائل مالی انجمن کردند و سپس توصیه شد تمامی اعضای هیئت مدیره در مورد مسائل عضویت تلاش کنند و سعی کنند پیام انجمن به تمامی کتابداران و اطلاع‌رسانان برسد و پیشنهاد شد راهکارهای مربوط به تبلیغات نیز بررسی شود. نهمین جلسه: مورخ 30/8/1380 - نامهء تهیه شده توسط آقای دکتر .................. خطاب به جناب آقای خاتمی قرائت و تصحیح شد، و قرار شد تایپ و ارسال گردد. در این نامه از آقای رئیس جمهور تقاضا شد ترتیبی اتخاذ فرمایند که روز اول اسفند روز کتابدار نامیده شود. یازدهمین جلسه: مورخ 28/9/1380 - در مورد آموزش کتابداران مساجد قرار شد نحوهء آموزش و نیازهای آن در نظر گرفته و ارائه طریق شود. نیازسنجی و ارائهء برنامهء احیاء آموزش کتابداری مساجد به عهده آقایان .......................... گذاشته شد. - آقای دکتر ..................... اعلام داشتند آقای مهندس معین‌فر دبیر هیئت امناء کتابخانه‌های عمومی کشور تمایل دارند جلسه مشترکی با هیئت مدیره انجمن داشته باشند. نظر ایشان در مورد انجمن این است که انجمن یک نهاد ملی نیست بلکه نهادی علمی است و حقوق صنفی کتابداران در اساسنامه آن کمرنگ است؛ ضمناُ شرایط مندرج در اساسنامه برای عضویت کتابداران زیر پوشش هیئت امناء کتابخانه‌های عمومی کشور سخت است. - آقای ....................... اشاره کردند که ستادی برای پیگیری کارها لازم است و می‌تواند بسیار مفید واقع شود. دوازدهمین جلسه: 12/10/1380 - آقای ...................... اعلام کردند آقای ابهری ریاست کتابخانهء مجلس ده میلیون ریال به انجمن کمک خواهند کرد. - در مورد مسألهء آموزش کتابداران مساجد قرار شد کار برنامه‌ریزی هر چه سریعتر انجام شود. سیزدهمین جلسه: 26/10/1380 - ابتدا مسأله برگزاری مجمع عمومی انجمن در روز 1/12/1380 مطرح‌شد و قرار شد مجمع‌عمومی در ساعت‌30/14 الی 19 روز 1/12/1380 با عنوان نخستین گردهمایی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: مجمع عمومی 1380 در تالار امینی یا سالن همایش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شود. - در مورد برگزاری اجلاس عمومی ایفلا در ایران قرار شد با توجه به اینکه فعلاُ در سایت ایفلا از سال 2007 به بعد کشوری عهده‌دار برگزاری نشده است، ابتدا امکان‌سنجی شد و با درگیر کردن چند سازمان برای آن اقدام شود. چهاردهمین جلسه: مورخ 1/11/1380 - مسأله احیای کتابخانهء ملی افغانستان مطرح شد و پیشنهاد شد انجمن علمدار این کار شود. ضمناُ قرار شد طرحی که آقای دکتر ..................... تهیه کرده‌اند تکثیر و در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد، در نهایت به اهمیت مسأله اشاره شد و قرار شد افرادی که فرصت کافی دارند داوطلب این کار شوند. پانزدهمین جلسه: مورخ 24/11/1380 - در مورد جلب کمکهای مالی از سازمان‌ها صحبت شد و قرار شد با سازمان‌ها و نهادهایی چون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز اسناد ملی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و دبیرخانهء هیئت امناء کتابخانه‌های عمومی کشور تماس گرفته شود. توصیه شد به دلیل اتمام سال مالی این تماس ترجیحاُ در اسفندماه برقرار شود. - در مورد تغییر در اساسنامه به ویژه برای اعطای حق رأی به لیسانسیه‌های کتابداری گفتگو و قرار شد از دفتر انجمن‌های علمی سئوال شود. ب. بیلان مالی (تا ابتدای اول اسفند 1380) میزان درآمد مالی: سی و نه میلیون و ششصد و بیست هزار ریال تمام میزان خرج: دوازده میلیون و هشتصد و نود هزار ریال تمام میزان موجودی: بیست و شش میلیون و هفتصد و سی هزار ریال تمام دکتر احمد شعبانی، رضا اردلان