آلودگی اطلاعات

نویسنده

چکیده

با شکل‌گیری شبکه‌های رایانه‌ای و افزایش حجم انتشارات، پدیدهء به اصطلاح انقلاب اطلاعات به وقوع پیوست. از آنجا‌که کنترل انتشارات کا ر بسیار سختی است افراد بعضاً با انتشار کار بسیار سختی است افراد بعضاً با انتشار اطلاعات غلط یا گمراه کننده موجب آلوده شدن اطلاعات می‌شوند؛ آلودگی اطلاعات نیز موجب آلوده شدن جریان کار تصمیم‌گیری، مواد و محیط زیست می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information pollution

نویسنده [English]

  • Ali-Reza Norouzi
چکیده [English]

With the development of computer networks and increase in the volume of publications, the so-called advent of “Information Revolution” took place. Since controlling publications is a difficult task, publishing wrong or misleading information can result in the contamination of information. Consequently, information pollution can cause contamination in decision-making process, materials and environment.