اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

انتخاب منابع اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین مراحل مجموعه‌سازی است و کتابداران از این طریق سیاست‌ها و کنترل خود را بر رفتارهای اطلاع‌یابی مراجعان و دسترسی آن‌ها به اطلاعات اعمال می‌کنند. آن‌ها با توجه به سیاست‌های کتابخانه و محدودیت‌های موجود به طور انفرادی یا از طریق کمیته‌ء انتخاب، منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه را تهیه می‌کنند. انتخاب منابع اطلاعاتی، ارزیابی مجموعه، وجین و ایجاد تعادل درمجموعه، وظیفه‌ای است که کمیت و کیفیت بسیاری از خدمات دیگر کتابخانه مانند خدمات مرجع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن ارتباط دارد. اما با گسترش منابع اطلاعاتی اینترنتی و گرایش روزافزون تولید کنندگان و ناشران _ بخصوص ناشران مجلات علمی و پژوهشی _ به توزیع اطلاعات از طریق اینترنت، این نقش و وظیفه در حال دگرگونی‌های زیادی است. در بعضی موارد شاهد حذف نقش واسطه‌ای کتابداران در انتخاب منابع اطلاعاتی اینترنتی می‌باشیم و در مواردی دیگر اتخاذ سیاست‌های کلان در دسترس به اطلاعات از طریق اینترنت تنها وظیفهء کتابداران مسئول مجموعه‌سازی است. تأثیر اینترنت بر انتخاب منابع اطلاعاتی را از جنبه‌های مختلفی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد: 1- اینترنت به عنوان ابزار انتخاب؛ 2-نقش و جایگاه کتابداران و مصرف کنندگان اطلاعات در انتخاب منابع اطلاعاتی؛ 3-تأثیر اینترنت بر رفتارهای اطلاع‌یابی محققان و استفاده کنندگان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Internet and Information Resources Selection

نویسنده [English]

  • Hamid Mohseni
چکیده [English]

The selection of information resources is one of the most important steps of collection-development and through this step, the librarians exercise their policies and control on the information-seeking behavior of the clients and on the accessibility of the resources. They individually or through a Selection committee, provide the needed information resources of the library taking into consideration the limitations and policies of the library. The selection of information resources, evaluation of the collection, weeding and balancing the collection is a task that the quality and quantity of many other library services such as reference services, are – directly or indirectly – related to il. However, with the expansion of the Internet information resources and the ever – increasing tendency of producers and publishers – specially the publishers of scientific and research journals – to distribution of information through the internet, this role and function is undergoing a lot of changes. In some cases, the elimination of the Intermediary role of librarians in the selection of the Internet information resources can be easily seen and in other cases adopting broad policies in accessing to information through the Internet is the only task of the librarians in charge of collection development. The effect of Internet on the selection of information resources can be studied in terms of the following aspects: 1. Internet as a selection too 1 2. the role & and place of librarians and information users in the selection of information resources 3. the effect of Internet on the information – seeking behavior of researchers and users.