استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ‌کنگ

نویسندگان

چکیده

هنگ‌کنگ یکی از چهار اژدهای کوچک آسیا و از جمله کشورهایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. این کشور از نظر اقتصاد تجاری دارای مقام یازدهم و در میان بندهای واسطه‌ای، دارای مقام دوم جهان است. به نظر می‌رسد که فن‌آوری اطلاعات در موفقیت هنگ‌کنگ نقش بسزایی داشته است. اما در مطالعات جدید، موردی وجود ندارد که به مستندسازی این نقش یا تحقیق دربارهء آن پرداخته باشد. مقاله حاضر به بررسی این وجوه می‌پردازد: 1) میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ‌کنگ؛ 2) مزایای مشهود در استفاده از فن‌آوری اطلاعات؛ 3) مشکلات موجود در استفاده از فن‌آوری اطلاعات. بررسی حاضر با ارسال پرسشنامه به 438 شرکت اجرا شد که از مجموع پرسشنامه‌های بازگشته، 116 عدد کامل و مفید بودند. یافته‌ها بیان می‌داریم که تمامی 116 شرکت در حسابداری و امور مالی خود از فن‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرند. همچنین از فن‌آوری اطلاعات، گرچه در سطح بسیارمحدودتر، در دیگر حوزه‌ها از قبیل منابع انسانی، تولید و فروش نیز استفاده می‌شود. اغلب نرم‌افزارها در داخل سازمان‌ها تولید می‌شوند. بسته‌ها استاندارد شدهء واژه‌پرداز و صفحهء گسترده، رایج‌ترین نرم‌افزارهایی هستند که خریداری می‌گردادند. کلیه شرکت‌ها به سودمندی فن‌آوری اطلاعات در بهبود کارآیی و قابلیت شرکت خود اذعان دارند. مشکلات عمده استفاده از فن‌آوری اطلاعات عبارت‌اند از: 1) کمبود منابع مالی، 2) قفدان حمایت مدیریت در سطح بالا، و 3) مقاومت کاربران نهایی.