گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

بحث ورود جمهوری اسلامی ایران به شبکه جهانی اینترنت و به آستانه جامعه اطلاعاتی مورد توجه بسیاری از دولتمردان, سازمانها و وزارتخانه ها بوده و هست. اما آیا ما آمادگی و توان مواجهه با واقعیت اینترنت را داریم؟ اینترنت به عنوان یک فنآوری, در فرایند تحول اجتماعی و توسعه نقش تسهیل کننده – و نه تعیین کننده – دارد. فقدان زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی باعث میشود نتوانیم آن طور که باید و شاید از اینترنت بهرهبرداری کنیم. بهره گیری مناسب از اینترنت مستلزم گذر از مراحلی است. بحث تهاجم فرهنگی و رزم سیبرنتیکی و خلأهای قانونی نیز به نوبه خود قابل تعمق هستند. گسترش توان بهره گیری از اینترنت مستلزم سیاستگذاری و سرمایه گذاری بنیادین دولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet Development in the Islamic Republic Of Iran

نویسنده [English]

  • Nader Naghshineh
چکیده [English]

the Islamic Republic Of Irans entry into the internet and the thershold of an information society had been the hot topic of concern among many Iranian statesmen, organizations and ministries. But is Iran prepared or able to confront the reality of internet? Internet as a technological breakthrough, facilitates - and does not determines- the social and economic development process. Irans lack of adequate information as well as communication infrastructures would prevent Iran from taking full benefit of the internet. proper utilization of the NET requires passing through stages. the question of cultural invasion, information warefare and the legal voids require deep concerntration. In order to enhance the capability to use the internet, the goverment needs to set realistic guidelines and make fundimental investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Society
  • Information Imperialism
  • Cybernetic War
  • cultural invasion